Piesza Pielgrzymka z Great Meadows to czterodniowe rekolekcje w drodze, przeżywane w duchu modlitwy, wzajemnego szacunku, życzliwości, braterskiej pomocy i dyscypliny.
 
   Pielgrzymka jest podzielona na grupy. Należy przestrzegać przynależności do wyznaczonej grupy.
 
   Młodzież poniżej osiemnastu lat powinna przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w pielgrzymce.
 
   Dzieci pozostają pod całkowitą opieką rodziców lub opiekunów przez cały czas trwania pielgrzymki.
 
   Na pielgrzymce zabronione są noclegi koedukacyjne. Nie dotyczy to rodzin.
 
   W miejscach noclegowych obowiązuje cisza nocna, która ropoczyna się pół godziny po wieczornym nabożeństwie i trwa do porannej pobudki.
 
   Ewentualne problemy zdrowotne należy zgłosić przy rejestracji.
 
   Pielgrzym powinien być wyposażony w leki pierwszej potrzeby oraz podstawowe środki opatrunkowe.
 
   Podczas pielgrzymki bezwzględnie zabrania się palenia papierosów, picia napojów alkoholowych i używania narkotyków.
 
   Uczestników Pielgrzymki obowiązuje właściwy ubiór, stosowny do religijnego charakteru pielgrzymki. Wszelkie transparenty, stroje i symbole muszą być zaakceptowane przez organizatorow - nie wolno używać Pielgrzymki do propagowania jakichlowiek idei niezgodnych z nauką Koscioła.
 
   Pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko samochody obsługi.
 
   Rozbijanie i zwijanie namiotów indywidualnych każdy pielgrzym dokonuje we własnym zakresie.
 
   Miejsca postojów, noclegów i trasę przemarszu pielgrzymi pozostawiają w czystości i porządku.
 
   Filmowanie pielgrzymki tylko za zgodą organizatorów.
 
   Pielgrzymów obowiązuje całkowite podporządkowanie się służbom pielgrzymkowym, respektowanie ich zaleceń oraz powyższego regulaminu.
 
   Pielgrzymi, którzy nie będą przestrzegać zasad ustanowionych w regulaminie, będą musieli opuścić pielgrzymkę.
 
   Każdy pielgrzym zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, zarówno na tarasie jak i w miejscach odpoczynku oraz w miejscach noclegów.
 
   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian podejmowania decyzji w sytuacjach nie przewidzianych niniejszym Regulaminem.

   Wziecie udzialu w Pielgrzymce równowazne jest ze zwolnieniem Parafii sw. sw. Piotra i Pawla, proboszcza oraz pracowników Parafii, pracowników Pielgrzymki, Diecezji Metuchen oraz Biskupa Diecezji Metuchen z wszelkiej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty, uszkodzenia czy obrazenia.