Od roku 2008 piesza pielgrzymka z Great Meadows do Amerykańskiej Częstochowy składa się z pięciu grup. Do istniejących dotychczas trzech grup zostały dołączone dwie dodatkowe: grupa obsługi pielgrzymki i grupa uczestnictwa duchowego.
 
1. Grupa pierwsza (polskojęzyczna) prowadzona przez księży Salwatorianów z Great Meadows.
 
Ss. Peter & Paul Church tel. (908) 637-4269  
360 US Hwy 46 Email: stpeterandpaul@comcast.net  
Great Meadows, NJ 07838  
 
Przewodnikiem grupy jest ks. Grzegorz Podsiadlo, SDS
 
 
2. Grupa druga (polskojęzyczna) prowadzona przez ojców Paulinów z Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown.
 
Our Lady of Czestochowa Shrine tel. (215) 345-0600  
654 Ferry Road Email: info@czestochowa.us  
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901 USA
Przewodnikiem grupy jest ks. O. Tadeusz Lizińczyk OSPPE
 
 
3. Grupa trzecia (anglojęzyczna) prowadzona przez ojców Franciszkanów z Newark.
 
Most Blessed Sacrament Friary tel. (973) 622-6622  
375 - 13th Avenue  
Newark, NJ 07103  
     
St. Michael Friary tel. (973) 345-7082  
190 Butler St.    
Paterson, NJ 07524    
 
Przewodnikiem grupy jest ks. O. Mariusz Koch CFR
 
 
4. Grupa czwarta - Grupa obsługi pielgrzymki.
 
Obok pielgrzymów, którzy podążają trasą z Great Meadows do Doylestown istnieje cała grupa ludzi, którzy mimo, iż nie biorą udziału w marszu jednak są częścią pielgrzymki. To ci, którzy w różnych służbach pielgrzymkowych troszczą się o pielgrzymkę i pielgrzymów często podejmując większy wysiłek niż ci, którzy maszerują. Do nich należy przygotowanie rejestracji pielgrzymów, zapewnienie wyżywienia uczestnikowm pielgrzymki, przygotowanie miejsc na noclegi, transport żywności, bagaży i namiotów, sprzątanie miejsc po pielgrzymach, rozstawianie namiotów. Trzeba wszystkim wiedzieć, że te służby pracują w dzień i w nocy, aby zapewnić wszystko, co jest potrzebne maszerującym pielgrzymom.
 
Ideą powstania tej grupy jest stworzenie warunków duchowego przeżywania pielgrzymki wszystkim tym, którzy ze względu na rodzaj posługi pielgrzymce nie mogą w niej bezpośrednio uczestniczyć.
 
 
5. Grupa piąta - Grupa uczestnictwa duchowego.
 
Dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce, mamy propozycję uczestnictwa duchowego. Aby zostać duchowym pielgrzymem należy w czasie trwania pielgrzymki łączyć się duchowo z pielgrzymami i razem z nimi, choć w miejscu swego pobytu, przeżywać pielgrzymkę jako Rekolekcje w drodze.
Można to osiągnąć uczestnicząc codziennie we Mszy Świętej, przyjmując komunię świętą, ofiarując w intencji pielgrzymki codzienną modlitwę i wszystkie dźwigane krzyże. W zamian duchowi uczestnicy pielgrzymki mają uczestnictwo we wszystkich duchowych owocach pielgrzymki. Za duchowych uczestników pielgrzymki oraz w ich intencjach zanoszone są modły w codziennie odprawianych Mszach Świętych i modlitwach w trakcie pielgrzymki.