Jednodniowa Piesza Pielgrzymka


BOŻE CIAŁO

Sobota, 10 czerwca 2023

Rejestracja o 9-tej rano

Rozpoczęcie pielgrzymki w parafii Św. Piotra i Pawła w Great Meadows, NJ. Pielgrzymka wyruszy oraz zakończy się przy parafii Św. Piotra i Pawła Great Meadows, NJ (trasa pielgrzymki wynosi około 15 mil.) Zakończenie pielgrzymki Mszą Świętą pomiedzy 6:30 pm - 7:00 pm po powrocie do Great Meadows, NJ.
Dojazd do parafii Św. Piotra i Pawła leży w gestii uczestników. Samochody nie mogą śledzić pielgrzymki ze względów bezpieczeństwa. Grupa będzie zabezpieczona przez służby pielgrzymkowe.
Pielgrzymka ma charakter modlitewny i pokutny. Pielgrzymów obowiązuje właściwe zachowanie i odpowiedni strój.

Wzięcie udziału w Pielgrzymce wiąże się ze zwolnieniem Parafii św. Piotra i Pawła, proboszcza oraz pracowników Parafii, pracowników Pielgrzymki, Diecezji Metuchen oraz Biskupa Diecezji Metuchen z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia czy obrażenia.

I N F O R M A C J E

Rejestracja odbywa się osobiście w dniu pielgrzymki nie ma rejestracji on line lub przez email.
Ze względów na bezpieczeństwo oraz ubezpieczenie każdy musi być zarejestrowany przed rozpoczęciem pielgrzymki.
Osobom poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun.


R E J E S T R A C J A

Opłaty:
30 $ - Dorośli
25 $ - Seniorzy (wiek 65+)
25 $ - Młodzież (w wieku 15-24)
20 $ - Dzieci (wiek 7-14)
10 $ - Dzieci (3-6 lat)
Za darmo - Dzieci (wiek 0-2)

UWAGA: Czeki lub przekazy pieniężne prosimy wystawić na:
" Ss. Peter & Paul Church”

R e g u l a m i n    P i e l g r z y m k i

   Młodzież poniżej osiemnastu lat powinna przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w pielgrzymce.
 
   Dzieci pozostają pod całkowitą opieką rodziców lub opiekunów przez cały czas trwania pielgrzym 
 
   Ewentualne problemy zdrowotne należy zgłosić przy rejestracji.
 
   Pielgrzym powinien być wyposażony w leki pierwszej potrzeby oraz podstawowe środki opatrunkowe.
 
   Podczas pielgrzymki bezwzględnie zabrania się palenia papierosów, picia napojów alkoholowych i używania narkotyków.
 
   Uczestników Pielgrzymki obowiązuje właściwy ubiór, stosowny do religijnego charakteru pielgrzymki. Wszelkie transparenty, stroje i symbole muszą być zaakceptowane przez organizatorów nie wolno używać Pielgrzymki do propagowania jakichlowiek idei niezgodnych z nauką Koscioła.

   Pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko samochody obsłu

    Miejsca postojów, i trasę przemarszu pielgrzymi pozostawiają w czystości i porządku.

   Filmowanie pielgrzymki tylko za zgodą organizatorów.
 
   Pielgrzymów obowiązuje całkowite podporządkowanie się służbom pielgrzymkowym, respektowanie ich zaleceń oraz powyższego regulaminu.
 
   Pielgrzymi, którzy nie będą przestrzegać zasad ustanowionych w regulaminie, będą musieli opuścić pielgrzymkę.
 
   Każdy pielgrzym zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, zarówno na tarasie jak i w miejscach odpoczynku.
 
   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian podejmowania decyzji w sytuacjach nie przewidzianych niniejszym Regulaminem.

   Wziecie udzialu w Pielgrzymce równoważne jest ze zwolnieniem Parafii św. św. Piotra i Pawla, proboszcza oraz pracowników Parafii, pracowników Pielgrzymki, Diecezji Metuchen oraz Biskupa Diecezji Metuchen z wszelkiej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty, uszkodzenia czy obrażenia.
 

D o j a z d   do Great Meadows, N J
From East & North:
From Bronx - to George Washington Bridge to H-Way 80 W. exit 19, left to Hackettstown, 5th light turn right on Rt. 46 W. - about 5 miles - Ss. Peter & Paul Church (red brick) is on your right.
From Brooklyn - to Holland Tunnel or Verrazano Bridge, to 78 W, take exit 17 - Rt. 31 North to Rt. 46 East – approximately 5-6 miles on left is Ss. Peter & Peter Church (red brick).
From South - Rt. 31 North to Rt. 46 East – 5-6 miles on the left is Ss. Peter & Peter Church (red brick).
From West - to Rt. 80 E to Rt. 46 E – approximately 15 miles to Ss. Peter & Peter Church (red brick) on the left.

W i e c e j   i n f o r m a c j i:
Parafia św. Piotra i Pawła - (908) 637 - 4269