Msza ¦więta na otwarcie Pielgrzymki - Ko¶ciół ¦w. Piotra i Pawła w Great Meadows  
             
    Pielgrzymka 2008 - Dzień Pierwszy  
             
    Pielgrzymka 2008 - Dzień Drugi  
             
    Pielgrzymka 2008 - Dzień Trzeci  
             
    Pielgrzymka 2008 - Dzień Czwarty  
             
  Msza ¦więta na zakończenie Pielgrzymki - Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej